IBERS Distance Learning Logo

Cyfweliadau Myfyrwyr

Gwrandewch ar rhai o gyfweliadau'n myfyrwyr i gael syniad o sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig, dysgu o bell. Mae'r myfyrwyr hyn wedi bod ar ein rhaglenni dros y chwe mlynedd diwethaf.  Ariennir y rhaglenni hyn yn y gorffenol ond erbyn hyn maent yn cael ei darparu gan Dysgu o Bell IBERS.

 

 

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil