IBERS Distance Learning Logo

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Ionawr a mis Medi


Achrediad Proffesiynol: IEMA (fel rhan o radd Meistr)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Edrychiad ar ymagweddau arloesol i gynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol mewn systemau cyflenwi

Mae angen i gynhyrchwyr, proseswyr, dosbarthwyr a manwerthwyr bwyd a bioseiliedig gydweithio i gynnal cyflenwad cynnyrch er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy. Bydd y modiwl hwn yn tynnu ar yr ymchwil ddiweddaraf i archwilio cysyniad cynaliadwyedd a'r heriau i'w gyflawni. Bydd yn ystyried sut y gellir gwella a llywodraethu cynaliadwyedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, ac archwilio dulliau a thechnolegau arloesol sydd ar gael i gefnogi'r broses hon tra'n cynnal cyflenwad o gynhyrchion diogel o ansawdd uchel. Bydd y modiwl hwn o ddiddordeb i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am gynaliadwyedd a sut y gellir ei wella mewn systemau cyflenwi bioseiliedig a bwyd.

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Core
MSc Sustainable Horticulture Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Rhestr o'r Unedau

Yr Heriau

Pam fod cyflenwad bwyd a bio-seiliedig yn wahanol, Diffinio cynaliadwyedd a heriau i gyflenwad cynaliadwy

Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Chymdeithasol

Edrychiad beirniadol ar agweddau allweddol ar gynaliadwyedd a sut maent yn cael eu hasesu

Cynaliadwyedd Maeth ac Iechyd

Bodloni gofynion maethol, diogelwch bwyd ac Un Iechyd mewn cyflenwad cynaliadwy

Economeg, Nodau Busnes a Chynaliadwyedd

Cysyniadau economaidd allweddol i ddeall cyflenwad cynaliadwy, Nodau busnesau a sut maent yn eu cyflawni

Llwybrau at Gynaliadwyedd

O masgynhyrchu i gynhyrchu main, A yw main = cynaliadwy? Ymagweddau amgen i'r cyflenwad cynaliadwy

Pŵer Gwybodaeth

Gwybodaeth a chynaliadwyedd mewn cyflenwad modern bioseiliedig a bwyd, Astudiaeth achos - y gadwyn cyflenwi cig coch

Gwerth Ychwanegol o Arfer Cynaliadwy

Marchnata cynaliadwyedd, Enw Tarddiad Gwarchodedig a labelu

Llywodraethu Cynaliadwyedd

Sicrhau rheolaeth effeithiol o gyflenwad bioseiliedig a bwyd

Astudiaethau Achos o Gyflenwad Cynaliadwy

Enghreifftiau o gyflenwad bioseiliedi a bwyd yng Nghymru - bodloni heriau a gwella cynaliadwyedd

Gwella Cynaliadwyedd ar Waith - Arloesedd mewn Systemau Cyflenwi

Archwilio opsiynau ar gyfer gwella cynaliadwyedd mewn systemau cyflenwi penodol

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil