IBERS Distance Learning Logo
Gwyddor Pridd

Gwyddor Pridd

Dyddiad rhyddhau: Ionawr 2025


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Yn newydd ar gyfer 2025

Mewn datblygiad

Mae'r modiwl hwn yn darparu archwiliad manwl o bridd, gan gwmpasu ei ffurfiant, swyddogaeth, dosbarthiad ac eiddo. Mae'n tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng pridd, planhigion a micro-organebau, gan bwysleisio ei rôl hanfodol wrth gynhyrchu bwyd a diogelwch bwyd byd-eang.  Yn ogystal, mae'r modiwl yn ymchwilio i ganlyniadau gweithredoedd dynol ar bridd, megis defnyddio gwrtaith a newidiadau mewn defnydd tir, tra hefyd yn archwilio'r defnydd o offer a data manwl ar gyfer hyrwyddo rheoli pridd cynaliadwy.

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Core

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil