IBERS Distance Learning Logo

Gwyddoniaeth Silwair

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: January 2025 (runs Alternate Years)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Mae gwelliannau bach ar bob cam o’r broses silweirio helpu i leihau gwastraff a gwella ansawdd silwair, a thrwy hynny leihau rhai o gostau ac effeithiau cynhyrchu anifeiliaid cnoi cil. Bydd y modiwl yn datblygu eich gwybodaeth am systemau silweirio porthiant a grawn modern, gan roi sgiliau i chi i integreiddio ymchwil diweddar yn eich gwaith. Bydd yn edrych ar: gwerthuso silwair; eplesu; microbioleg; datblygu brechlynnau; trosglwyddo pathogenau; a diogelwch bwyd.

Er y bydd pwyslais ar silweirio gwair, caiff y prosesau ar gyfer grawn, cnydau nad oes modd eu hamaethu a sgil-gynhyrchion bwyd hefyd eu disgrifio a’u gwerthuso, a chaiff buddion silweirio biomas gwyrdd at ddibenion bioburo eu hystyried.

Mae unedau’r modiwl yn cynnwys:

  • Egwyddorion cynhyrchu silwair – trosolwg o’r broses silweirio ac asesiad o effaith amgylcheddol cynhyrchu silwair.
  • Biocemeg a dadansoddi silwair – golwg fanwl ar y newidiadau biocemegol sy’n digwydd yn ystod y broses silweirio.
  • Microbioleg silwair – trosolwg o’r microbau allweddol sy’n gyfrifol am silweirio ac archwilio halogiad gan ficrobau annymunol.
  • Ychwanegion silwair – gwerthusiad o’r ychwanegion gwahanol a’u defnydd priodol.
  • Cynaeafu a storio silwair – technoleg cynaeafu ac archwilio opsiynau storio a selio, a dadansoddi silwair ar y fferm.
  • Silweirio porthiant glaswellt – asesiad o systemau rheoli glaswelltir a phori ar gyfer porfeydd a fwriedir ar gyfer silweirio.
  • Silweirio corn – amaethu a chynaeafu corn, corn crimp a chynhyrchion corn wedi’u silweirio, bridio a rhestru corn.
  • Silweirio porthiannau amgen – heriau silweirio codlysiau, gan gynnwys meillion coch a grawnfwyd cnwd cyfan.
  • Bioburo a sgil-gynhyrchion – cyfleoedd ar gyfer allbynnau niferus o fiomas wedi’i silweirio gan gynnwys ynni, cemegau a phorthiant anifeiliaid; silweirio sgil-gynhyrchion cynhyrchu bwyd i fwydo anifeiliaid a lleihau gwastraff bwyd.
Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones

Testimonials

Victoria Pitts [Silage Science]

The silage clamp audit review was excellent as it demonstrated how to assess a silage clamp rather than just reading about it. I will be putting what I learnt into practice on the farm

Victoria Pitts [Silage Science] Farmer - Farm Secretary Services
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil