IBERS Distance Learning Logo

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Each January


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Cyflwyniad a throsolwg o systemau cynhyrchu da byw

Mae ffocws y modiwl hwn ar sut i gynyddu effeithlonrwydd systemau cynhyrchu da byw dwys ac ymestynnol. Mae’n tynnu ar ymchwil yn IBERS ac mewn mannau eraill a bydd yn cwmpasu pynciau sy’n cynnwys: twf a datblygiad da byw, parasitoleg, technolegau atgenhedlu, technolegau ffermio da byw trachywir, epidemioleg clefydau a pherfformiad a lles da byw.

Cynnwys:

  • Yr heriau a wynebir wrth gynhyrchu da byw
  • Twf a datblygiad anifeiliaid da byw
  • Parasitiaid da byw
  • Atgenhedlu a ffrwythlondeb
  • Lladd
  • Epidemioleg a modelu clefydau
  • Ffermio da byw trachywir
  • Perfformiad a lles da byw
  • Astudiaethau achos
  • Cynhyrchu yn y dyfodol
Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Tystysgrif Ol-raddedig Gwyddor Da Byw Core
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr David Cutress

Testimonials

Amy Farrington

The course is well structured, and the tutor was very helpful throughout, with prompt responses to any questions, this helped with feeling involved in the module and not just like I was studying via distance learning. It really opened my eyes to other aspects of the industry and current research.

Amy Farrington Sector Lead - Chap Solutions
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil