IBERS Distance Learning Logo

Iechyd a Lles Da Byw

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Mai


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Mae gwella amodau byw da byw o fudd i'r anifail, y fusnes a'r gymdeithas

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar leihau'r gwastraff a achosir gan iechyd a lles gwael. Mae’n tynnu ar arbenigedd Prifysgol Aberystwyth, y VetHub1 a rhwydwaith ehangach o ymchwilwyr ac ymarferwyr milfeddygol. Byddwn yn edrych ar y ddeddfwriaeth gyffredinol a rheolaeth iechyd a lles ar draws y sectorau cnoi cil a monogastrig, gan ganolbwyntio ar ddulliau cyfredol o asesu a gwella iechyd a lles mewn systemau gwartheg, defaid, moch a ieir; yn ogystal â goblygiadau economaidd iechyd a lles gwael. Wrth i chi symud ymlaen drwy'r modiwl byddwch yn dewis pa rai o'r sectorau hyn y cewch eich asesu arnynt. Rhan o'r asesiad fydd gwerthuso'r gwahanol ddulliau o wella lles a rheoli clefydau ar gyfer y sector o'ch dewis, yn ogystal ag asesu manteision o gwaith ymchwil presennol ac dyfodol. 

 

 Podcast discussing Health and Welfare in the context of sustainability / Podlediad yn trafod Iechyd a Lles yn nhermay Cynaladwyedd

Cynnwys y modiwl:

  • Egwyddorion ar gyfer iechyd a lles
  • Rheoli clefydau
  • Egwyddorion sylfaenol maeth
  • Lles Anifeiliaid
  • Mesur Lles
  • Gwella Lles
  • Clefydau arwyddocaol yn economaidd
  • Diagnosis
  • Dulliau Rheoli
  • Heriau’r dyfodol

 

Cyfraniadau oddi wrth 

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr David Cutress

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil