IBERS Distance Learning Logo
Dulliau Ymchwil

Dulliau Ymchwil

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Ionawr, Mai a Medi


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n darparu fframwaith i ddatblygu eich sgiliau ymchwil yng nghyd-destun eich cwestiwn ymchwil eich hun, ac o’r herwydd, fel arfer, ond nid bob amser, dyma’r modiwl olaf a gymerir sy’n cael ei ddysgu drwy gwrs. Bydd tîm BioArloesi Cymru’n pennu tiwtor a goruchwyliwr academaidd i chi sy’n ymchwilio i’r maes sydd o ddiddordeb i chi. Yna bydd eich tiwtor a’ch goruchwyliwr academaidd yn eich rhoi ar ben y ffordd wrth i chi ddatblygu eich syniadau.

Yn ogystal â datblygu eich syniadau ymchwil eich hun, byddwch yn datblygu sgiliau:

  • Dylunio ymchwil 
  • Adolygu llenyddiaeth wyddonol
  • Edrych ar gyd-destun ehangach eich ymchwil
  • Ystyriaethau moesegol mewn ymchwil
  • Ystadegaeth
  • Gwerthuso a chynllunio gwaith casglu data

Ar ddiwedd y modiwl byddwch yn llunio cynnig ymchwil, ar y cyd â’ch cyflogwr a’ch goruchwyliwr, y gallwch ei ddefnyddio’n sail i’ch traethawd ymchwil.

Gofynnir i fyfyrwyr sy'n symud ymlaen i Ddulliau Ymchwil ac ymgeiswyr MRes Newydd lenwi'r ffurflen Cynnig Ymchwil (gellir ei lawrlwytho isod). Mae hyn yn ein helpu i ddod o hyd i oruchwyliwr addas ar gyfer eich prosiect

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

MSc Sustainable Agriculture Core
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Core
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Core
MSc Sustainable Horticulture Core
MRes Agrifood Innovation Core
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Core
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Core

Rhestr o'r Unedau

Dod a'ch syniadau yn fyw
Adolygu'r llenyddiaeth
Eich Strategaeth Ymchwil
Eich Strategaeth Ymchwil
Trefnu eich data
Nodweddu eich data
Dadansoddi Data
Cyflwyno eich data
Trafod eich canfyddiadau
Eich prosiect

Erbyn diwedd y modiwl byddwch, mewn cydweithrediad gyda'ch cyflowgwr a'ch goruchwiliwr, wedi dylunio eich cynllun ymchwil a gallwch defnyddio'r cynllun fel sail i'ch traethawd hir.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Peter Wootton-Beard

Testimonials

Grace Gay

I really enjoyed the opportunity to go through the process of formulating my own project from the very early stages through to the research proposal. Having very little knowledge of statistics, this [module] helped me to gain a better understanding of the reasoning behind the statistics used currently in work and the methods I can apply in future research.

Grace Gay Plant Breeder - IBERS
John Molloy

I really enjoyed the interaction with the lecturers over planning the dissertation and the knowledge gained from the conversations. I will use what I have learned practically in work for presentation data and knowledge transfer

John Molloy Dairy Product Manager - Agri Lloyd
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil