IBERS Distance Learning Logo

Technolegau Hidlo Bilen

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe


Lleihau "gwastraff" ac adennill dŵr trwy fireinio'ch sgil-gynhyrchion

Ychwanegu gwerth at 'wastraff' hylifol - cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddefnyddio technolegau bilen cost isel i reoli ac ychwanegu gwerth at 'wastraff' hylifol o amaethyddiaeth, a'r diwydiannau bwyd a diod. Bydd y modiwl hwn o werth i unrhyw fusnes gyda chynnyrch neu gynnyrch gwastraff sydd angen dadhalogi neu wahanu cyfansoddol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o wahanu dŵr glân o slyri fferm hyd at gael gwared ar fwydion o sudd ffrwythau neu laeth ffracsiynol. Bydd y modiwl hwn o ddiddordeb i broseswyr bwyd, rheolwyr tir a chynghorwyr fferm.

Mae'r modiwl hwn yn cael ei gyflwyno gan Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac mae'n cynnwys defnyddio mathemateg, fodd bynnag, mae sesiynau cymorth mathemateg un i un ar gael os oes angen.

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad i Dechnoleg Hidlo

Trosolwg o dechnoleg bilen ac edrych ar y cysyniadau a'r cymwysiadau sylfaenol

Morffoleg bilen a ffugio

Sut mae pilenni yn cael eu gwneud a sut maen nhw'n gweithio

Baeddu a hidlo cacennau

Beth sy'n digwydd pan fydd bilen yn cael ei chlogio

Microfiltration

Cyflwyniad a throsolwg o microhidlo a'i gymwysiadau e.e. ar gyfer gwahanu protin maidd o ansawdd uchel mewn cynhyrchion llaeth; neu dynnu microbaidd.

Ultrafiltration

Cyflwyniad a throsolwg o 'ultrafiltration' ac edrych ar effeithiau gwefr e.e. ar gyfer lleihau llwythi halogedig mewn dŵr gwastraff

Nanofiltration

Cyflwyniad i 'nanofiltration'; nodweddion pilen 'nanofiltration' a chymwysiadau e.e. 'demineralization' mewn prosesu llaeth

Gweithdy

Defnyddio offer ar raddfa beilot i nodweddu hylif o'ch dewis ac adeiladu system hidlo bilen i wahanu rhannau cyfansoddol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • Cynllunio arbrawf hidlo
  • Cymhwyso modelau mathemategol i ragfynegi fflwcs bilen
  • Paratoi a gwneud hidlo
  • Dadansoddi'r hidlo ar gyfer effeithlonrwydd bilen
Osmosis gwrthdro

Cyflwyniad i osmosis gwrthdroi a'i gymwysiadau e.e. i gynhyrchu dŵr yfed o ddŵr halogedig

Osmosis gwrthdro; adfer ynni a baeddu

Optimeiddio effeithlonrwydd bilen

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Prof Darren Oatley Radcliffe
Jose Gayo Pelaez

Testimonials

Damon Hammond

[I enjoyed] The practical application of filtration through the videos. Lots of good information provided. I will be applying it in my job which involves membrane filtration at a pilot level through all varieties

Damon Hammond Technical Manager -
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil