IBERS Distance Learning Logo

Da Byw Carbon Isel

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mai 2024


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol


Modiwl newydd ar gyfer 2024!

Tuag at ddyfdodl mwy gwyrdd

Bydd y modiwl yma yn edrych ar yr heriau sy'n gwynebu'r diwydiant da byw  mewn perthynas â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynnal a chadw / gwella cynhyrchiant da byw.  Bydd y modiwl yn edrych ar yr heriau sy'n gwynebu'r byd gorllewinol a'r byd sy'n datblygu ynghyd  â thechnolegau blaengar i wella cynhyrchiant wrth leihau effaith amgylcheddol. Bydd gwahanol strategaethau ffermio yn cael eu hystyried mewn perthynas â bioamrywiaeth a dal carbon ynghyd â rhyngweithio ag allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd y defnydd o ailgylchu cyn-borthiant/bwydydd mewn economi gylchol hefyd yn cael sylw. 

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Kenton Hart

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil