IBERS Distance Learning Logo

Gwyddor Garddwriaethol

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Ionawr 2024


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Bydd y modiwl yma yn archwilio'r egwyddorion gwyddonol sylfaenol sy'n galluogi garddwriaeth gyanliadwy.  Bydd dealltwriaeth gadarn o'r egwyddorion hyn yn paratoi myfyrwyr gydag ystod eang o gysylltiadau â garddwriaeth  i ymateb i heriau byd-eang  gan gynnwys lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd, atal colli bioamrywiaeth, a'r newid i economi di-garbon o fewn y sector amrywiol hwn.  bydd myfyrwyr y n dysgu am fioleg planhigion uwchben ac o dan y ddaear sy'n galluogi iechyd planhigiom a'r strategaethau amgylcheddol micro a macro y gellir eu defnyddio i wneud y mwyaf o berfformiad planhigion a/neu wasanaethau ecosystem.  Yn benodol, bydd y modiwl yn eich dysgu am:

 

Pynciau yn cynnwys:

 • Tacsonomeg planhigion a chyfundrefn enwau
 • Bioleg Planhigion - strwythur, ffisioleg ac atgynhyrchu
 • Bioleg Planhigion – strwythur, ffisioleg ac atgynhyrchu
 • Adnoddau genetig planhigion– pwysigrwydd, gwerthuso a chadwraeth
 • Stwythur pridd a chyfansoddiad
 • Ecoleg ag iechyd pridd
 • Seiclo maetholion pridd
 • Rhyngweithiadau gwreiddiau pridd
 • Dewisiadau amgen i gompost mawn
 • Rheoli Plâu integredig, clefydau a chwyn
 • Llwybrau tuag at Sero net

 

Cymwysterau y gellir defnyddio'r modiwl hwn tuag at:

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
MSc Sustainable Horticulture Core
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones

Testimonials

Sarah Dafis

[I liked] "Learning about a subject that I enjoyed dealing with in a practical sense, i.e growing vegetables and fruit, but which I had never thought of in a scientific way before, due to my non-science background. It has been a complete eye-opener and fascinating, although I found it very hard also. My tutor, Sarah Watson-Jones was fantastic, very approachable, helpful and friendly...Thank you for helping me discover the potential for a career change.”

Sarah Dafis Accountant -
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil