IBERS Distance Learning Logo

Bio-adweithion ar gyfer y Sector-Bwyd - amaeth

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Ionawr


Achrediad Proffesiynol: IEMA (fel rhan o radd Meistr BioArloesedd)


Sefydliad Arweiniol: Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe


Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cynhyrchu diodydd bragu neu cynhyrchion llaeth meithrin

Mae bio-adweithyddion yn cynnig dull effeithlon ar gyfer cynhyrchu neu buro cynnyrch i’r diwydiannau bwyd a diod, ffermio, fferyllol a chosmetig. Dyma gyfle i weld beth y gallai bio-adweithydd ei gyfrannu at eich busnes chi.
Mae’r diwydiannau llaeth a bragu wedi defnyddio prosesau trosi biolegol i greu ac addasu cynhyrchion am filoedd o flynyddoedd. Yn fwy diweddar, cymhwyswyd systemau bio-adweithyddion i amrywiaeth eang o brosesau megis amaethyddiaeth, bwyd a gofal iechyd, a chynhyrchu cemegau pur. Mae bio-adweithyddion yn darparu amgylchedd rheoledig di-haint neu aseptig i sicrhau ansawdd a phurdeb y cynnyrch terfynol.

Cynnwys:

 • Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i:
 • amlinellu a phennu gofod gweithredu wedi’i reoli;
 • deall paramedrau allweddol y broses i weithredu bio-adweithyddion yn llwyddiannus;
 • dylunio, optimeiddio ac ehangu bio-adweithydd ar gyfer dyletswydd benodol;
 • nodi cyfleoedd yn eich busnes a allai elwa o ddefnyddio bio-adweithyddion drwy eu cymharu ag astudiaethau achos.

Mae'r modiwl yma yn cynnwys gweithdy (bydd y wybodaeth yn cael ei ddarparu yn ystod y modiwl)

Mae’r modiwl hwn yn addas ar gyfer: cynhyrchwyr bwyd, diod neu gemegau pur ar raddfa fach neu fawr, bio-broseswyr cyffredinol, cynghorwyr bwyd/amaeth, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn prosesau bio-gynhyrchu.

Mae'r modiwl hwn yn cael ei rhedeg gan Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac mae'n cynnwys tipyn o fathemateg, fodd bynnag, mae sesiynau cymorth mathemateg un i un ar gael os oes angen.

 

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Rhestr o'r Unedau

Trosolwg o dechnoleg eplesu
 • Cysyniadau a diffiniadau sylfaenol;
 • Technolegau Presennol
 • Cyflwyniad byr i fioadweithyddion – trosolwg, swyddogaethau, mathau, ac ati
 • Enghreifftiau a chymwysiadau
 • Cynhyrchion bwyd wedi ei eplesu
Diwylliannau eplesu
 • Mathau o ficro-organebau eplesol
 • Ynysu micro-organeb
 • Cadw micro-organeb
 • Paramedrau cynhenid gorau posibl (pH, T, O2, cyfnod deor, ac ati)
Gweithrediadau uwchlif
 • Y llinell uwchlif
 • Mathau o eplesu (cyflwr solet, tanddwr, ac ati)
 • Dethol, paratoi a sterileiddio cyfryngau;
 • Amodau eplesu
 • Offeryniaeth a rheolaeth ddiwydiannol
Cysyniadau proses allweddol
 • Systemau sterileiddio
 • Cyfrifiadau cinetig 
 • Systemau awyru
Bioadweithyddion
 • Egwyddorion cyffredinol
 • Cydrannau
 • Gweithrediad cyffredinol
 • Sterileiddio
 • Adwaith cineteg
 • Hafaliadau a modelu
 • Ceisiadau cyffredin
Bioadweithyddion: mathau eraill
 • Tower;
 • Airlift;
 • Bubble column;
 • Fluidised bed;
 • Membrane, etc.
proses ddiwydiannol a gweithrediadau uwchlif
 • Adfer a phuro biomoleciwlau
 • Strategaethau puro: mathau, cymwysiadau
 • Gwaddodiad, ceulo a fflocynnu
 • Gwahaniadau hidlo a philenni;
 • Anweddu, distyllu a sychu.
Gweithdy

Gwneud Yogwrt

Astudiaethau Achos
 • Diodydd alcoholig
 • Cynnyrch llefrith
 • Cynhyrchion probiotig
 • Bioburo ar gyfer prisio gwastraff

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Jose Gayo Pelaez
Meirion Roberts
Prof Darren Oatley Radcliffe

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil