IBERS Distance Learning Logo

Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig

Dyddiad rhyddhau: Mis Mai


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Cyfle i ddysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn entrepreneur llwyddiannus.

Mae’r sgiliau allweddol yn cynnwys arweinyddiaeth, dadansoddi a chynllunio busnes, rheoli newid a strategaethau i adnabod risg a meithrin gwydnwch. Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu cynllun menter busnes cadarn a rhesymegol a defnyddio’r sgiliau hyn i greu un ar gyfer eich menter newydd chi. Gan fod y modiwl yn galw am wybodaeth am Microsoft Excel, mae hefyd yn cynnwys cyfres o dasgau byr ar-lein yn defnyddio Excel i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r wybodaeth angenrheidiol i greu cyfrifon cyllidebol ar gyfer eu cynllun menter busnes.

Cynnwys y modiwl:

 • Mae’r modiwl yn cynnwys yr unedau canlynol:
 • Egwyddorion Entrepreneuriaeth
 • Cynllunio a Strwythurau Busnes
 • Dadansoddi Busnes
 • Integreiddio
 • Rheoli Newid
 • Risg ac Ansicrwydd
 • Arfarnu Buddsoddiadau
 • Cryfder, Gwydnwch, a Dadansoddiad o Sensitifrwydd  
 • Agweddau Preifat a Phersonol
 • Astudiaethau Achos

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil