IBERS Distance Learning Logo

Modiwlau Ar-lein

Sut mae dysgu o bell yn cael ei gyflwyno?

Mae pob modiwl dysgu o bell yn para 13 wythnos ac yn gyfan gwbl ar-lein. Mae’r deunydd dysgu ym mhob uned wythnosol yn cynnwys: canllaw astudio y gellir ei argraffu, darlithoedd a thrafodaethau ar fideo, podlediadau y gellir eu lawrlwytho (i chi gael gwrando arnynt yn y car), deunydd darllen dan arweiniad, cwisiau rhyngweithiol, a fforwm trafod ar-lein. I gymryd rhan, bydd yn rhaid i chi fod â band eang sy’n gallu ffrydio fideo YouTube.

Nid ydym bellach yn rhedeg modiwlau gyda llai na 5 myfyriwr, felly rhowch wybod i ni cyn gynted a phosib beth fydd eich dewisiadau fel y gallwn eich helpu i gynllunio ymlaen. Mae’r modiwlau poblogaidd yn rhedeg bob blwyddyn a’r modiwlau mwy arbenigol yn rhedeg bob yn ail flwyddyn os na fydd digon o fyrwyr wedi cofrestru arnynt.  Os ydych yn gweithio tuag at gymhwyster, gwnewch yn siwr fod eich modiwlau dewisiadol yn cyfru tuag at eich cymhwyster dewisiol!

Amserlen

 

Modiwlau ar gael

Newid Ymddygiad

Dysgu sut i gynyddu’r nifer sy’n gweithredu ar wybodaeth, syniadau, cynhyrchion a p...

Gweld Mwy

Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig

Cyfle i ddysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn entrepreneur llwy...

Gweld Mwy

Amaethyddiaeth mewn Amgylcehdd a Reolir

Dysgwch am y datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir (CEA) a ...

Gweld Mwy

Bio-adweithion ar gyfer y Sector-Bwyd - amaeth

Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cyn...

Gweld Mwy

Arloesi Bwyd

Yn newydd ar gyfer 2024 Dysgwch sut i adnabod atebion technolegol i brosesu a datblygu bwyd. Cynhyr...

Gweld Mwy

Systemau Glaswelltir

Dysgu sut i gynyddu potensial glaswelltiroedd ar gyfer cynhyrchu bwyd a gwasanaethau ecosystem. Mae...

Gweld Mwy

Gwyddor Garddwriaethol

Bydd y modiwl yma yn archwilio'r egwyddorion gwyddonol sylfaenol sy'n galluogi garddwriaeth ...

Gweld Mwy

Iechyd a Lles Da Byw

Mae gwella amodau byw da byw o fudd i'r anifail, y fusnes a'r gymdeithas Mae'r modiwl h...

Gweld Mwy

Maeth Da Byw

Dysgu sut i wella effeithlonrwydd cynhyrchu ac ansawdd cig a llaeth a lleihau effeithiau ar yr un pr...

Gweld Mwy

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

Cyflwyniad a throsolwg o systemau cynhyrchu da byw Mae ffocws y modiwl hwn ar sut i gynyddu effeith...

Gweld Mwy

Da Byw Carbon Isel

Modiwl newydd ar gyfer 2024! Tuag at ddyfdodl mwy gwyrdd Bydd y modiwl yma yn edrych ar yr heriau ...

Gweld Mwy

Technolegau Hidlo Bilen

Lleihau "gwastraff" ac adennill dŵr trwy fireinio'ch sgil-gynhyrchion Ychwanegu gwert...

Gweld Mwy

Technolegau Mircoalgaidd

Mae microalgâu yn hynod o amrywiol, ac felly hefyd eu defnydd. Gallant chwarae rha...

Gweld Mwy

Nuffield Scholarship Project Design

Academic support and credits for new Nuffield Scholars This module is only available to recipients ...

Gweld Mwy

Bridio Planhigion

Mae amrywiaethau cnydau a phorthiant newydd yn allweddol ar gyfer cwrdd â heriau byd-eang Mae...

Gweld Mwy

Programming for Agri-technology

Digital skills are increasingly important in the agrifood sector, where they are becoming essential ...

Gweld Mwy

Dulliau Ymchwil

Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n ...

Gweld Mwy

Gwyddoniaeth Silwair

Mae gwelliannau bach ar bob cam o’r broses silweirio helpu i leihau gwastraff a gwella ansawdd...

Gweld Mwy

Gwyddor Pridd

Yn newydd ar gyfer 2025 Mewn datblygiad Mae'r modiwl hwn yn darparu archwiliad manwl o bridd, ...

Gweld Mwy

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Edrychiad ar ymagweddau arloesol i gynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol mewn systemau cyflenwi ...

Gweld Mwy

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Cymryd agwedd economi gylchol a dysgu sut y gall gwastraff ddod yn adnodd gwerthfawr Mae'r modi...

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil