IBERS Distance Learning Logo

Hyfforddiant Arbenigol

Mae IBERS DL yn rhaglen hyblyg sy'n ceisio ymateb i fylchau sgiliau lefel uchel a thechnegol a nodwyd gan y sector bwyd-amaeth. Os ydych angen hyfforddiant yn eich busnes, mae'n werth cysylltu â ni i weld a allwn ddatblygu modiwl neu ran o fodiwl i gwrdd eich anghenion.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil