IBERS Distance Learning Logo

Meini Prawf Mynediad

To be accepted as a postgraduate student, candidates must either:

I gael eu derbyn fel myfyriwr ôl-raddedig, rhaid i ymgeiswyr naill ai:

  • meddu ar radd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf mewn pwnc gwyddoniaeth priodol NEU
  • Meithrin o leia dwy flynedd o brofiad perthnasol.  Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed â phrofiad perthnasol yn cael eu hystyried fesul achos.

Gofynion Iaith Saesneg

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol a'r DU ddangos tystiolaeth priodol o'r iaith Saesneg. Rhaid profi hyn cyn i chi ddechrau eich cwrs. Os nad ydych wedi cyflawni'r lefel ofynnol cyn anfon eich cais atom, bydd eich cynnig ffurfiol ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig yn cynnwys amod sy'n nodi bod angen i chi gyflawni'r lefel hon cyn dechrau eich cwrs. Y lefel ofynnol yw IELTS 6.5.  Os na fyddwch yn cyrraedd y lefel ofynnol o hyfedredd, ni fydd yn bosibl eich derbyn ar y cwrs. Gweler gwefan Prifysgol Aberystwyth am fwy o wybodaeth ar safonau'r iaith Saesneg.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil