IBERS Distance Learning Logo

Gwnewch gais i fod yn Fyfyriwr

Gwneir pob cais drwy Prifysgol Aberystwyth (ceir mwy o fanylion am y broses yma)

Os yn gwneud cais am fwy nag un modiwl bydd angen i chi uwchlwytho:

  • Datganiad personol byr
  • Tystysgrif Gradd neu manylion dwy flynedd o brofiad gwaith personol
  • Geirda ysgrifenedig (un ar gyfer MSc neu dau ar gyfer MRes neu DAg).

Cyrsiau a Addysgir

P'un ai ydych yn gwneud cais am MSc llawn neu fodiwl sengl neu unrhyw gymhwyster arall, bydd angen i chi fynd drwy'r broses derbyn.  Rydym yn gweithredu system talu wrth fynd a gellir  cymryd cymaint neu gyn lleied o fodiwlau ag y teimlwch y gallwch.  Gwnewch yn siwr eich bod yn dewis opsiwn 'cyrsiau a ddysgir' a 'Dysgu o Bell' ar dyddiad cychwynol cywir ar gyfer eich modiwl (gweler yr amserlen)

 

Modiwlau Sengl

Os ydych chi am gymryd un modiwl yn unig, yna bydd angen i chi wneud cais am DPP Bwyd Amaeth. Defnyddiwch yr opsiwn 'Datganiad Personol' tuag at y diwedd i uwchlwytho dogfen yn nodi pa fodiwl yr hoffech ei wneud a pham.

Gwneud cais am DPP Bwyd Amaeth

Os ydych yn teimlo efallai y byddwch am gwblhau mwy nag un modiwl byddem yn eich cynghori i wneud cais am y yr MSc Bwyd Amaeth sy'n cynnwys y modiwlau i gyd

Cymwysterau

Bydd y dolenni isod yn mynd a chi i'r adran priodol o'n tudalennau gwe mewnol i wneud cais am MSc, PGDip neu PGCert, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm Gwneud Cais Nawr pan fyddwch chi'n barod. Os ydych yn dymuno cwblhau PGCert (60 credyd) neu PGDip (120 credyd) o fewn un o'n rhaglenni MSc, mae angen i chi wneud cais am yr MSc priodol ac yna gwneud cais i adael pan fyddwch wedi cwblhau'r nifer ofynnol o fodiwlau.

 

Gwneud Cais am MSc Arloesi Bwyd Amaeth (PGDip a PGCert ar gael hefyd)
Gwneud Cais am MSc Amaethyddiaeth Gynaliadwy (PG Dip a PGCert ar gael hefyd)
Gwneud Cais am PGCert Gwyddor Ceffylau
Gwneud Cais am PGCert Ffermio Nuffield
Gwneud Cais am PGCert Gwyddor Da Byw

 

Gradd Meistr Ymchwil / Doethuriaeth

 

Bydd angen lawrlwytho'r ffurflen Cynnig Ymchwil ar waelod y duddalen hon a'i gyflwyno gyda'r cais MRes ac os bydd hyn yn rhywbeth y teimlwn y gellir ei oruchwilio ym Mrhifysgol Aberystwyth yna fe wnawn eich gwahodd am gyfweliad.  Mae croeso i chi gyflwyno eich Cynnig Ymchwil drwy e-bost cyn gwneud eich cais os hoffech chi i ni ddarparu adborth cychwynnol are eich ymchwil.  Mae'r MRes yn gweithredu fel rhan 1 o'r Ddoethuriaeth Broffesiynol a dylai myfyrwyr wneud cais yma yn y lle cyntaf.

Cais am MRes 'Agriculture' a 'DAg'

 

Cais am 'MRes AgriFood Innovation' a Doethuriaeth

 

Os byddwch angen help, cysylltwch â ni
 

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil