IBERS Distance Learning Logo

Gradd Meistr Amaethyddiaeth Cynaliadwy

(Gradd Meistr Cynhyrchu Bwyd Cynaliadwy ac Effeithlon gynt).

Dysgwch y wybodaeth a'r sgiliau i helpu amaethyddiaeth i gwrdd â heriau'r 21ain ganrif! Gyda pum modiwl dewisol, mae'r cynllun hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i chi ddatblygu a diweddaru eich gwybodaeth mewn meysydd penodol o gynhyrchu da byw.  Er bod pob modiwl yn cwmpasu maes gwahanol o arbenigedd technegol, maent i gyd yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n gwynebu systemau cynhyrchu Da Byw, a'r atebion posib.  Bydd pob myfyriwr yn datblygu sgiliau ymchwil ac yn rhoi'r rhain ar waith trwy brosiect ymchwil yn y gwaith.

Modiwl Credydau
Opsiynau ( 100 Credits ) Bridio Planhigion 20
Da Byw Carbon Isel 20
Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth 20
Gwyddoniaeth Silwair 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw 20
Gwyddor Pridd 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Maeth Da Byw 20
Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig 20
Systemau Glaswelltir 20
Craidd ( 80 Credits ) Dissertation 60
Dulliau Ymchwil 20
Javier Castillo

My name is Javier Castillo, I'm professional support research in Colombian Research Corporation (AGROSAVIA* - Colombia), with experience in research forage and grasses for Colombian high tropics; generating strategies to improve the competitiveness and sustainability of milk production systems.I am currently studying for an MSc in Sustainable Efficient Food Production. The modules are interesting because the platform is manageable, understandable, ordered, methodological and teaching is high level; finally, the web of science is an excellent opportunity to learn. This program has helped me to generate a vision globally, to better perform my job in Agrosavia and personally as a person I have changed. *AGROSAVIA is a decentralized public entity non-profit, and the mission is to contribute to technical change to improve the productivity and competitiveness of the Colombian agricultural sector.

Javier Castillo Professional Support Researcher - AGROSAVIA
Andrea Milena Sierra Alarcón

I work in a research agricultural centre, for me is very important the continue learning to enhance the sustainable production.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil