IBERS Distance Learning Logo

Gradd Meistr Arloesi Bwyd-Amaeth

Mae'r Gradd Meistr yma yn canolbwyntio ar hwyluso llif gwybodaeth ar hyd y gadwyn gyflenwi bwyd-amaeth. Mae'r cwrs yn rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o'r heriau sy'n gwynebu'r sector bwyd-amaeth ac yn rhoi'r offer technegol a chyfathrebu iddynt i gychwyn arloesi ac i arwain newid. Bydd modiwlau dewisol yn caniatáu i fyfyrwyr ymchwilio'n ddyfnach i agweddau penodol ar y gadwyn gyflenwi a/neu ehangu eu sgiliau cyfathrebu. Bydd pob myfyriwr yn datblygu sgiliau ymchwil ac yn rhoi'r rhain ar waith trwy brosiect ymchwil yn y gwaith.

 

 Cais am Radd Meistr Arloesi Bwyd-Amaeth

 

Scheme Structure 

Modiwl Credydau
Opsiynau ( 60 Credits ) Amaethyddiaeth mewn Amgylcehdd a Reolir 20
Arloesi Bwyd 20
Arwain Newid 20
Behaviour Change 20
Bridio Planhigion 20
Da Byw Carbon Isel 20
Facilitation for Organisation Leadership 20
Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth 20
Gwyddoniaeth Silwair 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw 20
Gwyddor Garddwriaethol 20
Gwyddor Pridd 20
Hyfforddi a Mentora ar gyfer Arweninwyr 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Maeth Da Byw 20
Microalgal Technologies 20
Programming for Agri-technology 20
Rheoli Adnoddau Gwastraff 20
Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig 20
Systemau Glaswelltir 20
Technolegau Hidlo Bilen 20
Craidd ( 120 Credits ) Dissertation 60
Dulliau Ymchwil 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy 20

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil