IBERS Distance Learning Logo

Gradd Meistr Ymchwil Arloesi Bwyd-Amaeth

(Rhaglen BioArloesedd gynt)

Mae rhaglen 'Meistr Ymchwil' yn rhoi mwy o bwyslais ar ymchwil, yn hytrach nag ar elfennau a addysgir. Mae'r Gradd Meistr Ymchwil  Arloesi Bwyd-Amaeth gwerth 180 credyd.

Fel arfer bydd myfyrwyr yn treulio blwyddyn yn cwblhau'r elfennau a addysgir a dwy flynedd ar eu prosiect ymchwil ond gellir cymeryd hyd at 5 mlynedd i gwblhau'r rhaglen. Dylai ymgeiswyr ystyried prosiecatau ymchwil y gallant eu cyflawni yn y gweithle ynghyd a ffynonellau data posib. Os nad oes modd cynnal ymchwil yn y gweithle yna mae'n bosib y gallwn ni ddarparu mynediad i ddata a chyfleusterau labordy. Cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau.

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno gweithio tuag at ddoethuriaeth yn cael eu cofrestru ar y rhaglen Gradd Meistr Ymcwhil yn y lle cyntaf gan fod hyn yn ffurfio Rhan 1 o'r cymhwyster Ddoethuriaeth.

Bydd angen i chi lawrlwytho'r ffurflen "Short Research Proposal" ar gwaelod y dudalen hon a'i chflwyno gyda'ch cais Gradd Meistr Ymchwil ac os yw'ch cynnig yn thywbeth y teimlwn y gellir ei oruchwylio yn Aberystwyth, fe'ch gwahoddir i gael cyfweliad.  Mae croeso i chi gyflwyno eich cynnig ymchwil drwy e-bost cyn eich cais os hoffech i ni ddarparu adborth cychwynnol. 

Cais am MRes Arloesi Bwyd Amaeth
Modiwl Credydau
Opsiynau ( 40 credits ) Amaethyddiaeth mewn Amgylcehdd a Reolir 20
Arloesi Bwyd 20
Da Byw Carbon Isel 20
Fermentation for Food Applications 20
Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth 20
Gwyddor Garddwriaethol 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Livestock Nutrition 20
Livestock Production Science 20
Microalgal Technologies 20
Newid Ymddygiad 20
Plant Breeding 20
Programming for Agri-technology 20
Rheoli Adnoddau Gwastraff 20
Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig 20
Silage Science 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy 20
Systemau Glaswelltir 20
Technolegau Hidlo Bilen 20
Craidd ( 140 credits ) Dissertation 120
Research Methods 20

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil