IBERS Distance Learning Logo

Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth (MRes)

Mae rhaglen 'Meistr Ymchwil' yn rhoi mwy o bwyslais ar ymchwil, yn hytrach nag ar elfennau a addysgir. Mae'r Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth werth 180 credyd.

Fel arfer bydd myfyrwyr yn treulio blwyddyn yn cwblhau'r elfennau a addysgir a dwy flynedd ar eu prosiect ymchwil ond gellir cymeryd hyd at 5 mlynedd i gwblhau'r rhaglen. Dylai ymgeiswyr ystyried prosiecatau ymchwil y gallant eu cyflawni yn y gweithle ynghyd a ffynonellau data posib. Os nad oes modd cynnal ymchwil yn y gweithle yna mae'n bosib y gallwn ni ddarparu mynediad i ddata a chyfleusterau labordy. Cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau.

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno gweithio tuag at ddoethuriaeth yn cael eu cofrestru ar y rhaglen Gradd Meistr Ymcwhil yn y lle cyntaf gan fod hyn yn ffurfio Rhan 1 o'r cymhwyster Ddoethuriaeth.

Cais am MRes Amaethyddiaeth
Modiwl Credydau
Opsiynau ( 40 credits ) Bridio Planhigion 20
Da Byw Carbon Isel 20
Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth 20
Gwyddoniaeth Silwair 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw 20
Gwyddor Pridd 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Maeth Da Byw 20
Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig 20
Systemau Glaswelltir 20
Craidd ( 140 credits ) Dissertation 120
Dulliau Ymchwil 20
Markus Ritter

I am Markus Ritter, on the Research Masters (MRes) in Agriculture course, working on a project to evaluate the adoption of biocontrol in large row crop agriculture in Brazil. I am taking the course while working for Andermatt Biocontrol a Swiss company dedicated to the development and commercialisation of biocontrol products. These modules have helped me to update myself and to get a more in-depth understanding of the sustainability concept. The MRes project, a qualitative research study, applying the "Grounded Theory" methodology, is bringing interesting insights into the understanding of the farmer behaviour and the farmer 's consciousness of what sustainable farming is. When talking to other leaders in the bio industry, I notice a learning progress, I gained through studying IBERS distance learning modules and the research project. ,

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil