IBERS Distance Learning Logo

Doethuriaeth Broffesiynol BioArloesedd

The aim of our Professional Doctorate programme is to offer a qualification which, whilst being equivalent in status and challenge to a PhD, is more appropriate if you are pursuing a professional rather than an academic career. It provides a career development path but it also offers a route for industry to engage in meaningful research.

Nod ein rhaglen Ddoethuriaeth Broffesiynol yw cynnig cymhwyster sydd, er ei fod yn gyfwerth mewn statws a her i PhD, mae'n fwy priodol os ydych yn dilyn gyrfa broffesiynol yn hytrach nag academaidd. Mae'n darparu llwybr datblygu gyrfa ond mae hefyd yn cynnig llwybr i ddiwydiant gymryd rhan mewn ymchwil ystyrlon.

Mae'r llwybr Ddoethuraieth  yn dechrau gyda'r Gradd Meist Ymchwil BioArloesedd sy'n ffurfio rhan 1 o'r cymhwyster.

Cynhelir rhan II dros gyfnod o dair blynedd(rhan-amser) neu dwy flynedd (llawn amser) ac mae'n cynnwys traethawd hir (hyd at 60,000 o eiriau).  Bydd y traethawd hwn yn cynnwys arbrofiadau a rhaid iddo ymgorffori methodoleg a chanlyniadau ymchwil wreiddiol. Yn ddelfrydol, dylai adeiladu ar eich traethawd hir Rhan I.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â Doethuriaeth Broffesiynol, cysylltwch â ni ar dl-enquiries@aber.ac.uk i drafod eich syniadau.

Students wishing to work towards a doctorate will be registered on the MRes in the first instance as this forms Part 1 of the doctoral  qualification

Register for MRes BioInnovation
Modiwl Credydau
Opsiynau ( 40 ) Amaethyddiaeth mewn Amgylcehdd a Reolir 20
Bio-adweithion ar gyfer y Sector-Bwyd - amaeth 20
Business Management for Rural Entrepreneurs 20
Enillion Amgylcheddol / Nwyddau Cyhoeddus 20
Gwyddor Garddwriaethol 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Livestock Production Science 20
Newid Ymddygiad 20
Rheoli Adnoddau Gwastraff 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy 20
Technolegau Hidlo Bilen 20
Technolegau Mircoalgaidd 20
Craidd ( 140 credits plus thesis ) Dissertation 120
Dulliau Ymchwil 20
Gwyddor Pridd 20
Thesis

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil