IBERS Distance Learning Logo

Doctor mewn Amaethyddiaeth (DAg)

Nod ein rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol yw cynnig cymhwyster sydd, er ei fod yn gyfwerth â statws PhD,  mae'n  fwy priodol os ydych yn dilyn gyrfa broffesiynol yn hytrach nag academaidd. Mae'n darparu llwybr datblygu gyrfa ond mae hefyd yn cynnig llwybr i ddiwydiant gymryd rhan mewn ymchwil ystyrlon.

Mae'r llwybr Ddoethuraieth mewn Amaethyddiaeth yn dechrau gyda'r Gradd Meist Ymchwil mewn Amaethyddiaeth sy'n ffurfio rhan 1 o'r cymhwyster.

Cynhelir rhan II dros gyfnod o dair blynedd(rhan-amser) neu dwy flynedd (llawn amser) ac ame'n cynnwys traethawd hir (hyd at 60,000 o eiriau).  Bydd y traethawd hwn yn cynnwys arbrofiadau a rhaid iddo ymgorffori methodoleg a chanlyniadau ymchwil wreiddiol. Yn ddelfrydol, dylai adeiladu ar eich traethawd hir Rhan I.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â Doethuriaeth Broffesiynol, cysylltwch â ni ar dl-enquiries@aber.ac.uk i drafod eich syniadau.

Cais am MRes Amaethyddiaeth
Modiwl Credydau
Opsiynau ( 40 credits ) Bridio Planhigion 20
Da Byw Carbon Isel 20
Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth 20
Gwyddoniaeth Silwair 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw 20
Gwyddor Pridd 20
Iechyd a Lles Da Byw 20
Maeth Da Byw 20
Rheoli Busnes i Entrepreneuriaid Gwledig 20
Systemau Glaswelltir 20
Craidd ( 140 credits plus thesis ) Dissertation 120
Dulliau Ymchwil 20
Thesis
Charlene

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil