IBERS Distance Learning Logo

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gellir cymryd ein modiwlau a addysgir (ac eithrio Dulliau Ymchwil) fel modiwlau unigol.

Mae hyn yn berffaith ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ac enhangu eich gwybodaeth. Gallwch ddewis peidio â chyflwyno gwaith cwrs a chymryd y modiwl er gwybodaeth yn unig, er ni fyudd modd ennill credydau heb gwblhau a chyflwyno'r gwaith cwrs.

Cymerwch olwg ar y tuddalen modiwalu a'r modiwlau gweithdy y gellir eu cymryd ar gyfer DPP 

 Gellir gweld amserlen y modiwlau yma

Mae'r ffioedd fesul modiwl yr un peth os ydych yn gwiethio tuag at gymhwyster neu beidio

Sut i wneud cais

Os ydych am astudio un modiwl yn unig drwy Aberystwyth yna bydd rhaid i chi wneud cais am MSC a dewish NQPG fel eich cymhwyster . Byddem yn eich cynghori i wneud casi am MSc Arloesedd Bwyd-amaeth gan fod y cynllun hyn yn cynnwys ein modiwlau i gyd. Ni fydd angen lan-lwytho dogfennau na chyfeirnodau ychwanegol.  Os ydych am astudi modiwl drwy Abertawe bydd angen i chi gysylltu â ni am ffurflen gais oherwydd mae'r broses ychydig yn wahanol.

 

Go to Applications Page

Amanda Wood

It has changed how my business operates and has led me to some further reading and experimentation. I learnt so much about CEA that I think it could be a stand alone degree. I would love to dig further into every aspect more thoroughly.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil